تاریخ های مهم

 

مهلت ارسال کامل مقاله سری دوم: 1395/07/10

اعلام نتایج داوری سری دوم: 1395/07/15

آخرین مهلت ثبت نام سری دوم : 1395/07/20


مهلت ثبت نام شرکت های دانش بنیان و تولیدی برای سخنرانی: 1395/06/30


 مهلت ثبت نام در کارگاه آموزشی: 1395/06/30


تاریخ برگزاری همایش و کارگاه: 27 و 28 مهر 1395

مکان برگزاری: مرکز همایش های دانشگاه تهران (ساختمان کتابخانه مرکزی دانشگاه)